FANDOM


橘中秘序,原文如下:

夫人精神所及,一往而深,金石為開,天地為變。上之可以潤色鴻業,允武允文,功成名立,天下莫之媲。次則多才多藝,寄心於中,極其所至,神巧出焉,亦足自樹,以希不朽。余往歲薄游中外,常與季弟進之氏偕,每見其銳志下帷,思入微渺,篝燈丙夜,靡有他念,紫閣丹墀,幾乎反掌間,余實心懾之。既而為家累所牽,不遂厥志,旁涉雕蟲,悉造其顛,而於象戲,尤得三昧,即明眼人鮮不歛手稱無敵者。人鹹謂進之資性素敏,而欲其殫精求詳,蓋匪朝伊夕也。余林泉休暇,進之偶出所輯<<橘中秘>>相示,見其多所發明,更以新意點綴,靈機躍躍滿楮,余嘆服之。其沈深智勇,若可為時艱借一籌者。因憶曩昔,奉節滇雲,值逆酋匪藪以數十萬入寇者再,予晝度夜思,厲兵抹馬,以象戰克之,殲其渠帥,吾圉而復安。迨己已驅車入都,又以群醜緃橫,京師駭恐,余任守廣寜門,身當眾沖,披甲仗劍為士卒先,亦以炮擊走之。縱微功可錄,然而局已煙銷,往績成虛,恍似收對壘。令人羨神仙出世,瀟灑襟期,益信手談,閒消日月,橘中雖隘,自覺天地之寛;勝負雖分,竟忘角遂之想。進之得此意甚深,而苦心更不可泯,余贊付梓人,公諸同好,且詔世之紛紛名利者,亦可以此作清涼散也。

                       崇禎壬申孟夏無住居士泰書於胥川草堂

參考文獻編輯

<<中國象棋譜大全>>,程明松、楊明忠、屠景明編輯,成都時代出版社(蜀蓉棋藝出版社)